คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงบริการด้านใดมากที่สุด
การรับชำระภาษี ( 2 )
2.27%
ถนนหนทาง ( 50 )
56.82%
ปะปาในตำบล ( 5 )
5.68%
ไฟฟ้าในตำบล ( 5 )
5.68%
การสื่อสารในตำบล ( 5 )
5.68%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 21 )
23.86%