คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงบริการด้านใดมากที่สุด
การรับชำระภาษี ( 2 )
2.17%
ถนนหนทาง ( 51 )
55.43%
ปะปาในตำบล ( 7 )
7.61%
ไฟฟ้าในตำบล ( 5 )
5.43%
การสื่อสารในตำบล ( 5 )
5.43%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 22 )
23.91%