คุณอยากให้ อบต.ปรับปรุงบริการด้านใดมากที่สุด
การรับชำระภาษี ( 2 )
2.22%
ถนนหนทาง ( 50 )
55.56%
ปะปาในตำบล ( 6 )
6.67%
ไฟฟ้าในตำบล ( 5 )
5.56%
การสื่อสารในตำบล ( 5 )
5.56%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 22 )
24.44%