หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนท่องเที่ยว ปี 2561-2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แผนดำเนินการปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)