หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนท่องเที่ยว ปี 2561-2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนดำเนินการปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)