หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ใสสะอาด [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการปรับลดระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ว่าด้วยการแต่งกายและเครืองแบบปกติของพนักงานจ้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานส่วนตำบลตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2      3