หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และการปรับลดระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ว่าด้วยการแต่งกายและเครืองแบบปกติของพนักงานจ้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานส่วนตำบลตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2563 [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง มาตราเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตราดำเนินการทางวินัย [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3