หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง มาตราเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตราดำเนินการทางวินัย [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 29 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 20 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 136  
 
  (1)     2